Geschiedenis van PONLEU KAMPUCHEA

                                                              dr. Siphannal Toch

Versie 2Tijdens mijn terugkeer naar Cambodja in December 1998 (na 25 jaar afwezigheid van mijn vaderland) voor een medische conferentie in Phnom Penh, constateerde ik een groot gebrek aan diagnose faciliteiten, zelfs in het Frans Cambodjaanse ziekenhuis Calmette. Het is een verwoest land te wijten aan een burgeroorlog gedurende een periode van drie decennia. Ik besefte dat de ellende en armoede in Cambodja niet alleen het gevolg van een laag inkomen is, maar ook vanwege mogelijke corruptie, met name in de gezondheidssector.

Om deze reden leek het me vanzelfsprekend deel te nemen aan het onderwijs- en gezondheidsbeleid van de Koninklijke Regering van Cambodja en talloze instellingen. Alhoewel de gezondheid een cruciale factor is, is de verwerving van professionele opleiding en vakkennis ook belangrijk om de armoede  te verminderen.

Ik begon aan het project een gezondheidscentrum in Phnom Penh te vestigen, zodat de meest achtergestelde bevolking toegang heeft tot de modernste technieken in de gezondheidszorg.

In April 2001 werd het eerste scanner centrum  ‘Corps Entier’  geïnstalleerd in Phnom Penh, mede dankzij de hulp van Scanner Poitou-Charentes en een groep van toegewijde vrijwilligers.

In September 2001 werd de stichting Imcamex opgericht, die als doel heeft Cambodjaanse radiologen ter plekke en op afstand via internet op te leiden. Daarnaast de oprichting van een diagnose centrum in Phnom Penh.

In september 2004 worden de statuten van de vereniging PONLEU KAMPUCHEA gedeponeerd bij de prefectuur van Poitiers ivm deelname aan de educatie van behoeftige kinderen ver weg van de steden. De stichting besluit steun te verlenen aan een afgelegen dorp, genaamd Takos. Een dorp met ongeveer 5000 inwoners in de provincie Siem Reap, 25 km ten noorden van het prestigieuze Angkor complex. Takos ligt in een geïsoleerd en dunbevolkt gebied. PONLEU KAMPUCHEA biedt ter plaatse een consultatiebureau en een school voor Frans en Engels aan.

In January 2006 wordt de vereniging Moharik Strey Khmer opgericht, er worden een mammogram, echografie en conventionele radiologie geïnstalleerd in Phnom Penh. De reden hiervoor is gratis onderzoek en behandeling van borstkanker. Door gebrek aan financiële middelen is dit gestopt.

Momenteel wordt de ontwikkeling van het centrum in Takos voortgezet, een cultureel, educatief en gezondheidszorg centrum voor een achtergestelde en geïsoleerde bevolking.

 

>>> Terug naar boven
>>> Home