Onze missies

Het doel van de stichting PONLEU KAMPUCHEA is gratis toegang te verlenen tot medische zorg, onderwijs en culturele activiteiten aan de arme bevolking, in het bijzonder aan de kinderen en jeugd van Cambodja.

De stichting participeert ook in de opleiding van medisch en onderwijzend personeel.

>>> Terug naar boven
>>> Home