Steun en Financiering

PONLEU KAMPUCHEA wordt gesteund door particulieren, verenigingen en bedrijven. 

Diverse activiteiten worden financieel gegarandeerd::

  • door vrijwilligerswerk en donaties
  • door sponsoring
  • door mecenaat

Er zijn ook inkomsten uit:

  • evenementen georganiseerd in samenwerking met de Cambodjaanse gemeenschap in Frankrijk
  • verkoop van  Cambodjaanse artisanale producten

Bedrijven helpen door onze ontwikkelingsprojecten te financieren. Zo heeft Hewlett Packard geparticipeerd in de financiering van een nieuw gebouw.

Bevriende stichtingen hebben hun eigen medische missies voor de bevolking van het dorp Takos, zoals bijvoorbeeld de stichting ‘Mission Enfant 2000’.

Dankzij  grotendeels individuele donaties en mecenaat kan de dagelijkse werking van PONLEU KAMPUCHEA functioneren.

Onze stichting, erkend als zijnde van algemeen belang, heeft de bevoegdheid om donaties te ontvangen.

klik hier voor een Donatie.

Alle reis- en verblijfkosten van de leden van de stichting PONLEU KAMPUCHEA zijn voor eigen rekening; onder geen enkele voorwaarde worden de gelden van de stichting aangesproken.